Usluge i Cijene

Mi u SuperSmile-u čvrsto vjerujemo u prednost Win-Win-Win saradnje i isplativost kvaliteta i posvećenosti


SuperSmile Setup Paket

150 € (jednokratno za 3 godine)

Lični profil i landing stranica na SuperSmile Portalu i Facebook stranici

 

Set-up paket i individualna promocija na Dental Tourism Hub-u: www.SuperSmile-Montenegro.com i www.facebook.com/SuperSmileMontenegro.

 

Uključeno: PR tekst, fotografije, logo, kontakti, radno vrijeme, usluge, video materijal, galerije radova, cjenovnici, navigacija, alati za viralnu distribuciju sadržaja (viral tools) i drugi sadržaji po Vašoj želji i izboru jezika


Booking Paket

350 € (godišnje) + SuperSmile Paket GRATIS

Online zakazivanje, 2-smjerna sinhronizacija za 2 kalendara, konekcija sa mrežama i web sajtom

 

Lični online booking kanal; Automatska aktualizacija slobodnih termina; Potvrde, promjene i otkazivanja 24/7;

2-smjerna sinhronizacija za 2 kalendara i 1-smjerna sinronizacija za 4 kalendara; Auto-reminder za prevenciju od No-Show-a; Pristup kontaktima i podacima pacijenata; Konekcija sa društvenim mrežama i web sajtovima; Obuka za upravljanje booking kanalomMarketing Paket

350 € (jednokratno)

Izrada mini strategije za Vaš online nastup; 6 Facebok i Google Adds kampanja; Inbound content marketing za Vaš SuperSmile profil; Storytelling; SEO optimizacija; Targetiranje idealne publike; Reputacioni marketing; Prodajni lijevak; Remarketing za FB Pixel i Google Adds

 

(Facebook i Google Adds boost-ovanje nije uključeno u cijenu)


Business Pro Paket

650 € (jednokratno)

SWOT analiza | Vizija i ciljevi | Buyer persona (profil idelanog pacijenta) | USP analiza (Unique Selling Proposition) | Hodogram | Smjernice za analizu tržišta | Strategija marketing nastupa (Politika usluga i varijacija, Politika cijena, Politika komunikacije i reklamiranja, Politika prodaje | Akcioni marketing plan i Plan odnosa sa javnošću (PR)

 

Paket uključuje 8 radnih dana po cca 1,5 h. Obuhvaćene su: zajedničke analize, izrada i isporuka gotovih dokumenata, savjetodavna podrška (quality management, pravna pitanja, biznis administracija), B2B informacije (povoljnije nabavke, popusti za opremu i materijale)Photo Image Paket

350 € (jednokratno)

Profesionalno fotografisanje ordinacije i personala (≤3h)

 

Profesionalni fotograf; Komforna scenografija fokusirana na standarde; Kvalitetno osvjetljenje; Instrukcije za pripremu snimanja; Fokus na tržišne prednosti; Obrada fotografija u rezolucijama za štampu, bilborde i internet formate

 

Uključeno 3 sata foto-shooting-a. Svaki dodatni sat +35 €; Putni troškovi +0,25 €/km prema: www.viamicheline.com


Educo Paket

1.100 € (jednokratno) ili 250 € po obuci

Referentne individualne (in-house) online obuke za stomatologe, asistente i menadžere

 

1) Biznis plan, kalkulacije i tržišno formiranje cijena za neekonomiste

2) Struktura i tehnike prodaje usluga

3) Upravljanje poslovnim rizicima i osiguranje od rizika

4) Upavljanje ljudskim resursima

5) Briga o pacijentima / Customer Care

 

Predavanja, materijali, individualne konsultacije, podrška u implementaciji, mogućnost izbora pojedinačnih obuka (250 €/obuci)Kombinacije paketa sa popustima

Integralni Paket 1 | 650 € (jednokr.)

SuperSmile (0 €) + Booking (350 € godišnje) + Marketing (300 €)

 

 Integralni Paket 2  | 1200 € (jednokr.)

Business Pro (550 €) + SuperSmile (0 €) + Booking (350 € godišnje) + Marketing (300 €)


VIP Paket

VIP pozicija na SuperSmile Portalu

10 € mjesečno (rok po želji)

 

Rezervisano samo za stomatologe sa specijalizacijom

zbog prioritetne zaštite interesa pacijenata

 

Prvo mjesto na SuperSmile Portalu; Prioritet kod usmjeravanja pacijenata i agencijskih aranžmanaSve cijene su izražene neto


DetaljAn opis paketa

 

SuperSmile Setup Paket | 150 € *jednokratno za 3 godine

Lični profil i landing stranica na Dental Tourism Hub-u: SuperSmile-Montenegro.com/dr-ime-prezime i www.facebook.com/SuperSmileMontenegro

 

Vaši kontakti, adresa, radno vrijeme, usluge, standardi, garancije, cjenovnik, logo

 

Uključeno: Set-up i individualna promocija ponude; PR tekst o ordinaciji; Fotografije: personal, ambijent, oprema, galerije radova, diplome, priznanja...; Video materijal; Procedure i protokoli; Download za pacijente (npr. izjave o saglasnosti, trijaža, prvi pregled..); Ostali sadržaji po želji; Neograničen broj jezika.

Google navigacija; Viral tools: Social Media Widgets za dijeljenje na društvenim mrežama; Review Widget za social proof i jačanje reputacije (reputacioni marketing - komentari pacijenata).

 

BOOKING PAKET | 350 € *GODIŠNJE + SUPERSMILE PAKET GRATIS  

Lični booking kanal za automatsko online zakazivanje

 

2-smjerna sinhronizacija za 2 kalendara: Google Sync i Office 365 Sync; 1-smjerna sinhronizacija termina sa kalendarima: Google, Apple, Office 365 i Mobile;

 

Integracija booking kanala sa SuperSmile profilom; Konekcija sa Vašim društvenim mrežama i web sajtom; Kratka PR prezentacija i naziv specijalizacije; Vaša fotografija ili logo; Kontakt telefon i Email za primanje rezervacija, ličnu komunikaciju i trijažu.

 

Ponuda usluga na željenim jezicima; Radno vrijeme; Cijene; Dodavanje odsustava, prekida rada i Time Off datuma (kada ste na odmoru ili planirano otsutni).

Automatska aktualizacija slobodnih termina; Potvrde booking-a za Vas i pacijente; Mogućnost promjene i otkazivanja termina 24/7 shodno otkaznim politikama; Pristup kontaktima i podacima pacijenata. 

 

Auto-podsjetnici (appointment reminders) za pacijente radi prevencije od NoShow-a (nepojavljivanja); Booking polisa tj. otkazno-garantna politika; Mjesto za opis problema pacijenta radi trijaže; Obuka za upravljanje booking kanalom. 

 

Marketing Paket | 350 € *jednokratno

Idealno za dolazak do novih domaćih i stranih pacijenata i dijaspore

 

Izrada mini strategije za Vaš online nastup; 6 Facebok i Google Adds kampanja*; PR tekst o ordinaciji; Inbound Content Marketing** za Vaš SuperSmile profil; Storytelling; SEO optimizacija (Search Engine Optimization) za maksimizaciju rezultata pretrage; Targetiranje ciljne publike i idealnih pacijenata; Reputacioni marketing (biografija, reference, stručni radovi, intervjui); Prodajni lijevak za prikupljanje lead-ova (kontakata kvalifikovanih interesenata), segmentaciju pacijenata i konverzije (pretvaranja interesenata u pacijente); Remarketing*** uz pomoć FB Pixel-a i Google Adds-a*;

 

*Facebook i Google Adds boost-ovanje nije uključeno u cijenu

 

** Inbound Content Marketing je biznis metodologija koja privlači kupce (pacijente) stvaranjem vrijedonosnih sadržaja i iskustava prilagođenih njima i kreiranjem veza koje oni pretražuju na internetu radi ličnog informisanja ili rješavanja svojih problema. Suprotno dakle od outbound marketinga, koji prekida pažnju kupaca sadržajima koje oni ne biraju i koje najčešće i ne žele, pa ih zato vremenom ignorišu i više ne primjećuju) 

 

*** Remarketing je podsjednik, koji podsjeća posjetioce i vraća ih na Vaš SuperSmile profil, odnosno ponudu i istovremeno utiče na povezanost pacijenata sa Vašim brendom. To je moderan alat da dosegnete prethodne (neodlučne) posjetioce, koji mogu ponovo vidjeti Vaše oglase dok pregledavaju web-lokacije ili pretražuju pojmove povezane s Vašim proizvodima ili uslugama ili dok listaju svoj Facebook profil. 

 

Povezivanjem AdWords-a i Google Analytics računa možete pretvoriti slučajne posjetioce u vjerne posjetioce ili nove pacijente koristeći alate za konverziju. Da bi se postavio remarketing, mora se dodati oznaka za remarketing na Vaš SuperSmile web-profil, izraditi popis za remarketing i kreirati remarketing kampanje koje će koristiti Vaše popise

 

Business Pro Paket | 650 € *jednokratno

Profesionalni alat za tržišni uspjeh. Uključuje analize i izradu gotovih dokumenata.

 

SWOT analiza* | USP analiza (Unique Selling Proposition)** | Hodogram*** | Ciljevi i vizija | Buyer persona (profil idelanog pacijenta) | Analiza tršišta**** | Strategija maerketing nastupa | Politika usluga i varijacije | Politika cijena | Politika komunikacije i reklamiranja | Politika prodaje***** | Akcioni plan | Marketing i Plan odnosa sa javnošću (PR)

 

Networking (quality management, pravna pitanja, biznis administracija) | Savjetodavna podrška | B2B informacije (povoljnije nabavke, popusti za opremu i materijale)

 

* SWOT analiza je preduslov za izbor ispravne biznis strategije. Sistematskom analizom prijetnji i šansi i njihovim usaglašavanjem sa jakim i slabim stranama spoznaje se najbolji način za ostvarenje cilja i usmjerava fokus na jače strane i veće mogućnosti

 

** USP (Unique Selling Proposition) je jedinstveno prodajno obećanje vrijednosti koju ćete ispuniti. To je prednost koju predstavljate kao glavni razlog zbog kojeg je Vaša usluga drugačija ili bolja od drugih i zbog čega pacijent treba da dođe kod Vas

 

*** Hodogram | Razrađeni redosljed radnji organizovanog procesa, počevši od zakazivanja, prijema, skrininga, prelaska u ordinaciju, zaključenja tretmana, završnih procedura i Follow-up aktivnosti. Njime se povećava efikasnost, smanjuju vremenski gubici i pojačava pozitivan utisak kod pacijenata

 

**** Analiza tržišta | Sagledavanje situacije i trenutnog stanja, evaluacija prikupljenih podataka i predviđanje trendova pomaže nam da pravilno razumijemo tržište i upoznamo potencijalne ciljne korisnike i njihove potrebe, njihov način razmišljanja, očekivanja i odabir usluga, pronađemo prilike, istražimo zakonitosti tržišta i aktere koji ga kreiraju, upoznamo konkurentne i prepoznajemo njihove moguće korake i tako bolje pozicioniramo sebe i ordinaciju. Time stičemo konkurentsku prednost, a njome privlačimo veći broj kvalifikovanih pacijenata za našu ponudu usluga. Analiza tržišta nam pomaže i u smanjenju rizika poslovanja pri donošenju poslovnih odluka kao što su lansiranje novih usluga ili velike investicije

 

***** Navedene politike uključuju planiranje i razvoj ideja stomatoloških usluga, određivanje cijena, komunikaciju i distribuciju usluga pacijentima radi ostvarenja koristi za ordinaciju i sve uključene strane

 

Photo Image Paket | 350 € *jednokratno

Profesionalno fotografisanje ordinacije (≤3h) i personala

 

Komforna scenografija fokusirana na standarde; Kvalitetno osvjetljenje; Instrukcije za pripremu snimanja; Fokus snimanja na tržišne prednosti ordinacije; Obrada fotografija u rezolucijama za štampu, bilborde i internet formate (Facebook, Instagram, Website...).

 

Dobijate fotografije sa trajnim Copyright-om; Sve fotografije će biti objavljene na SuperSmile Portalu i Facebook stranici; U cijenu je uključeno je 3 sata foto-shooting-a; Svaki dodatni sat +35 €; Putni troškovi su +0,25 €/km od Ulcinja prema daljinaru: www.viamicheline.com

 

Educo Paket | 1100 € *jednokratno ili 250 € po obuci

Referentne, individualne (in-house) online obuke za stomatologe, asistente i menadžere

 

5 online predavanja, materijali, individualne konsultacije, podrška u implementaciji, mogućnost pojedinačnih obuka (250 €/obuci)

 

1) Biznis plan, kalkulacije i tržišno formiranje cijena za neekonomiste (Sve što radimo, mora se isplaiti. Na obuci ćemo utvditi tarifne satnice za Vaš personal, efektivan broj radnih dana, naknade za plate na Vaš teret kao poslodavca i na teret posloprimaca, ukupne godišnje troškove za sve plate, podijeliti ih sa efektivnim brojem radnih sati u godini, utvrditi opšte troškove poslovanja ordinacije, odrediti realnu stopu profita i premije rizika, sagledati poreze i odrediti stvarni bruto iznos satnica. Na osnovu toga ćemo napraviti realni biznis plan za Vašu ordinaciju i unaprijediti Vaše poslovanje)

 

2) Struktura i tehnike prodaje usluga (Uspješan prodajni proces ima strukturu, čak i u stomatologiji. Na ovoj obuci saznaćete kako izgleda struktura uspješnog prodajnog procesa i naučiti odmah da ga primjenjujete. Obuka uključuje: Prodajni lijevak, stratešku obradu prioriteta i kvalitet prognoze; Ciljeve i planiranje kao motor za oslobađanje energije i kreativnosti; Value Selling komunikaciju; Utvrđivanje vrjednosnog profila Vaših usluga i jačanje prodajnog samopouzdanja; Pravilan početak, kontrolu i završetak prodajnog razgovora; Kvalitet prodajne komunikacije i retoriku; Otkrivanje, pronicanje, buđenje i jačanje svijesti o potrebama pacijenata; Tretman nužde i preferenci kod različitih tipova pacijenata; Prepoznavanje motiva i otpora kod pacijenata i davanje uspješnog odgovora; Argumentaciju koristi i prednosti iz ugla pacijenta; Neurosales i neurolingvistiku; Mjere za skraćenje prodajnog ciklusa; Ultimativne tehnike prodaje i atraktivnu prezentaciju koristi i prednosti u okviru različitih rješenja; Prevazilaženje tjeskoba i ustručavanja kod saopštavanja cijena; Efikasnu “odbranu” naše cijene; Profesionalnu obradu izgovora, prigovora, premišljanja i odugovlačenja pacijenata; Up/Cross/Down Selling; Post prodaju i profesionalno njegovanje kontakata; Pomoć pacijentima da prihvate ponudu, uvaže dokaze, povjeruju u ispravnost izbora i zaključe s oduševljenjem posao; Opraštanje od pacijenata; Vođenje poslovnih pregovora sa dobavljačima; Kontrolu uspjeha; Regrutovanje, formiranje i grupisanje optimalnih kadrova)

 

3) Upravljanje poslovnim rizicima i osiguranje od rizika (Poslovni rizik je nesigurnost izazvana opadanjem trzišnih vrijednosti i rastućom regulacijom. To sve zajedno skreće fokus sa naših kompetencija i udaljava nas od našeg redovnog poslovanja. Na ovoj obuci saznaćete: Šta je u stvari poslovni rizik; Kako upravljati rizikom; Koji su eksterni a koji interni rizici; Kako voditi ordinacij; Kako ostvariti rast, prilagoditi se uslovima i osigurati prihode ordinaciji; Kako izgledaju različita težišta rizika: finansije, tehnika, zaposleni, upravljanje; Kako osigurati likvidnost ordinacije; O kojim privatnim rizicima treba posebno voditi računa; Koja je veza i odnos između mogućnosti/šansi i rizika; Kako upravljati rizikom pod pritiskom vremena; Da li je uvijek moguće racionalno odlučivati; Kako se osigurati od rizika)

 

4) Upavljanje ljudskim resursima (Zvuči kao ekskluzivno korporacijski izazov ali zapravo važi za svakoga, ko zapošljava saradnike (m/ž). Na ovoj obuci saznaćete: Koji su koncepti za planiranje, obezbjeđenje i kvalifikaciju personala; Instrumenti za vođenje personala; Kako se utvrđuje i osmišljava potreba za personalom, dolazi do personala i pravi najbolji izbor; Kako se priprema opis radnih mjesta (sistematizacija) i zašto je to važno; Kako se personal uključuje u posao, izdaju radni zadaci i postiže sljedivost; Modeli radnog vremena; Razvoj personala; Upravljanje personalom (akta, dosijei, arhivistika i zaštita podataka); Isplate i stimulansi; Praćenje radnog vremena; Ocjena rezultata rada; Modeli naknade i stimulacija; Briga za treću dob; Vođenje personala, stilovi i instrumenti rukovođenja; Poslovna klima u ordinaciji; Socijalni odnosi; Briga o saradnicima (zaštita na radu))

 

5) Briga o pacijentima/Customer Care (Svjesna, sistematska i konsekventna orijentisanost na pacijente suština je dobrog Customer Care-a. Na ovoj obuci saznaćete: Kako do zadovoljnog pacijenta; Korelacija imidž-dobar glas; Očekivanja pacijenata pored stručnosti: pouzdanost, red; urednost, brižnost, lični izgled...; Kako osigurati ljubaznost, osmjeh i komunikativnost svih saradnika sa pacijentima; Transparentnost: informisanje i objašnjenja tokom rada, savjeti, obrazloženja ponuda i računa; Pojam „servis“ u odnosu na redovnu uslugu; Naplatni i besplatni servisi; Dobitni model za tretman prigovora i žalbi)

 

KOMBINACIJE PAKETA SA POPUSTIMA

 

INTEGRALNI PAKET 1 | 650 € (jednokratno)

SuperSmile (0 €) + Booking (350 € godišnje) + Marketing (300 €)

 

INTEGRALNI PAKET 2 | 1200 € (jednokratno)

Business Pro (550 €) + SuperSmile (0 €) + Booking (350 € godišnje) + Marketing (300 €)

 

vip pozicija na supersmile portalu 10€ mjesečno

 

Rezervisano samo za stomatologe sa specijalizacijom zbog prioritetne zaštite interesa pacijenata

 

Prvo mjesto na SuperSmile Portalu; Prioritet kod usmjeravanja pacijenata i agencijskih aranžmana 

Free Plan | 0 € *godišnje

Mjesto u Centralnoj bazi podataka. Važi za sve diplomirane stomatologe u Crnoj Gori.

 

Uključuje: Ime, prezime, grad, specijalizaciju, kontakt tel., Email adresu, naziv ordinacije, adresu ordinacije i pretrage prema svim gornjim filterima, uključujući pol (m/ž)

 

NAPOMENA:

Ako niste u bazi podataka na portalu: www.supersmile-montenegro.com ili želite aktualizovati postojeće informacije, npr. dodati specijalizaciju ili promijeniti broj telefona, ova usluga je za Vas besplatna.

 

Pozovite 069 202 957 ili pošaljete Email na boris.mardjonovic@gmail.com


Super cijene za SuperSmile

Kvalitetu usluga nadmašuje cijenu za svaki paket

Ne postoji krivulja učenja za korišćenje SuperSmile-Montenegro.Dental usluga

Ne postoji servis koji Vas više preporučuje pacijentima, daje korisnije informacije o Vama iz njihovog ugla i uliva povjerenje u Vas

Ne postoji ograničenje u pogledu broja pacijenata, usluga i kalendara koje možete koristiti

Ne postoji ograničenje broja termina koje možete zakazati mjesečno

Ne postoji marketing paket koji stručnije i praktičnije promoviše dentalni turizam u regionu

 

Ako uporedite naše usluge sa drugima, primijetićete da do sada nudimo najbolju vrijednost za novac. U mogućnosti smo ponuditi tako dobre cijene, jer je naš sistem u potpunosti digitalizovan, ne iziskuje administrativne napore, čuva Vaše podatke povjerljivim a strukturu troškova niskom. Zato Vam ne moramo fakturisati dodatne troškove podrške. Štaviše, uz naše pakete dobijate i svog ličnog web dizajnera.

 

Naša pravila povraćaja novca su jednostavna: Vraćamo cjelokupnu uplatu u roku od 14 dana od stupanja Ugovora na snagu u slučajevima nezadovoljstva a koji su malo vjerojatni.


Imate dodatnih pitanja

Powr.io content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional and marketing) to agree to the Powr.io cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Powr.io privacy policy.

Želite više informacija

Sa zadovoljstvom. Kliknite ovdje i zakažite razgovor sa Borisom Marđonovićem.

Boris Marđonović

069 202 957

Powr.io content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional and marketing) to agree to the Powr.io cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Powr.io privacy policy.

Click for support: +382 69 202 957

Powr.io content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional and marketing) to agree to the Powr.io cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Powr.io privacy policy.