STANDARDI za kontrolu infekcija

Sigurnost u pružanju stomatoloških usluga je za nas navjeći prioritet

CoViD-19 Dentist, lična zaštitna oprema
CoViD-19 Dentist | Izvor: t.ly/FgGX

Stadardi

SuperSmile standardima za kontrolu infekcija nastojimo zaštiti zdravlje stomatologa, asistenata i pacijenata i

spriječiti širenje bolesti uključujući pandemiju virusa SARS-CoV-2

 

Posljednja aktualizacija: 20.07.2020.

 

SuperSmile Standardi obuhvataju: 

- Smanjenje broja organizama čišćenjem i dezinfekcijom površina, High Touch Points-a i sterilizacijom instrumenata;

- Sprječavanje izloženosti infekcijama korišćenjem lične zaštitne opreme i odjeće i/ili pokrivanjem površina kako bi se spriječila kontaminacija;

- Poboljšanje sposobnosti pacijanata da se odupru agensima koji uzrokuju bolesti upotrebom antibiotika; 

- Vakcinacija stomatologa i kompletnog osolja protiv svih zaraznih bolesti za koje je utvrđen Program obaveznih imunizacija, naročito virusa hepatitisa B kao ozbiljne infekcije krvlju koja napada jetru.

 

Ovi standardi su bazirani na univerzalnim mjerama predostrožnosti i novim mjerama za borbu protiv CoViD-19. 

To znači:

- da se primjenjuju univerzalni principi prevencije koji se temelje na pretpostavci da bilo koji pacijent može biti zaražen virusom krvi kao što je Virus Humane Imunodeficijencije (HIV), virusi hepatitis B i C, odnosno da se svaki pacijent treba posmatrati kao da je pozitivan na SARSCoV-2, naročito zbog činjenice da pojedini pacijenti nemaju simptome, mogu biti pred kraj inkubacionog perioda kada su takođe zarazni ili su preležali CoViD-19 ali još uvijek mogu prenijeti infekciju shodno najnovijim studijama;

- da su svi stomatolozi i njihovi saradnici/asistenti dužni da praktikuju redovnu higijenu ruku između pacijenata, neposredno prije navlačenja rukavica, kao i neposredno nakon njihovog skidanja; 

- da nose novi par zaštitnih rukavica (EN 455) iz originalnog pakovanja za svakog pacijenta i za sve postupke;

- da stavljaju zaštitne maske na lice i nose zaštitne naočare/vizire za sve postupke koji stvaraju prskanje ili štrcanje;

- da ukolne i ispravno očiste sve korišćene instrumente a zatim dezinfikuju i sterilišu nakon upotrebe;

- da koriste instrumente za termičku sterilizaciju i da ih sterilišu u autoklavu ili suhoj termičkoj peći između pacijenata i time unište potencijalne uzročnike bolesti koji bi mogli ostati nakon tretmana pacijenta;

- da se svi termo-otporni instrumenti izloženi krvi pacijenta obrađuju na gore opisani način uključujući zubnu turbinu;

- da se svi instrumenti koji se koriste za operacije, uključujući ekstrakciju zuba, sterilišu termički i čuvaju u sterilnoj foliji ili kontejneru do sljedeće upotrebe;

- da se za svakog pacijenta koriste nove igle;

- da se svi rukohvati, turbine i boreri sterilišu i/ili dezinfikuju;

- da se svi instrumenti, koji ne podnose visoke temperature, temeljno čiste i potope u sredstva za dezinfekciju;

- da se stvari, koje se koriste samo izvan usta ili koje nikada ne dolaze u dodir sa krvlju, čiste a zatim brišu ili tope u manje agresivnim sredstvima za dezinfekciju;

- da se svi instrumenti, koji se ne mogu sterilisati na temperaturi većoj od 121 C0 tretiraju kao instrumenti za jednokratnu upotrebu;

- da stomatološke turbine velike brzine i ostali uređaji u stomatološkim tretmanima, koriste bezbjednu vodu za piće i/ili sterilnu/prokuvanu vodu prikladnu za stomatološko liječenje, pogotovo za hirurške zahvate;

- da u slučaju nestanka vode za piće koriste boce sa sterilnom vodom isporučene u bidonima ili prokuvana voda;

- da su ordinacije čiste i uredne i da se koriste jednokratni prekrivači na površinama koje se dodiruju tokom tretmana;

Potpisivanjem ovog Ugovora i učešćem u SuperSmile projektu automatski prihvatate ličnu odgovornost za svaki propust i kršenje ovih i budućih Standarda čime se mogu aktivirati posebne odredbe ovog Ugovora. SuperSmile-Montenegro zadržava pravo dopune i naknadnog uvođenja novih standarda uz blagovremeno obavještenje.

 

Potpisivanjem Ugovora i samim učešćem u SuperSmile projektu stomatolozi su automatski prihvatali ličnu odgovornost za svaki propust i kršenje ovih i svih budućih Standarda.


Preporuke

Zbog specifične prirode stomatoloških intervencija, rada i komunikacije licem u lice, korišćenja oštrih instrumenata i velikoj izloženosti pljuvački, krvi i drugim oralnim sekretima pacijenata, SuperSmile-Montenegro preporučuje sljedeće standarde sa najvišim stepenom zaštite od bolesti CoViD-19 koju izaziva virus SARS-CoV-2.

 

Naši standardi NE obuhvataju terapijske protokole za stomatološka oboljenja kod pacijenata pozitivnih i suspektnih na CoViD-19. O njima se informišite potem zvaničnih adresa i stručnih brošura kao npr: https://stomatologija.me/wp-content/uploads/2020/04/Priru%C4%8Dnik.pdf ili https://stomatologija.me/blog/prirucnik-za-sprovodenje-stomatoloskih-intervencija-kod-pacijenata-pozitivnih-na-koronavirus/.

 

Ukoliko postoji razlika između ovih standarda i zahtjeva državnih institucija, prednost imaju oficijelni standardi i procedure državnih institucija Crne Gore. 

1. Putevi prenosa infekcije

 

Novi koronavirus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 ili Teški akutni respiratorni sindrom  koronavirus-2), koji je u 80% sekvenci sličan virusu SARS-CoV-1 iz 2002. godine, može se prenijeti sa oboljelog pacijenta na stomatologa (m/ž) i obratno na sljedeće načine i mimo onih koji su opšte poznati široj javnosti:

 

1.1       inhalacijom virusa prisutnog u vazduhu,

1.2       direktnim kontaktom sa krvlju i drugim oralnim tečnostima pacijenata,

1.3       tokom razgovora ili kašljanja na kratkoj udaljenosti (kapljično ili preko aerosola) na konjuktive, nazalnu i oralnu sluzokožu,

 

1.4       indirektno, dodirivanjem kontaminiranih instrumenata, predmeta i površina koje su onečišćene respiratornim sekretima inficirane osobe, a nakon toga dodirivanjem očiju, nosa ili usta.

 

2. SuperSmile odgovor

Ulicnj 85360 - Montenegro | Pinješ, Kosovska 10 

supersmilemontenegro (at) gmail.com | Click 2 Call the SuperSmile Owner & Manager +382 69 202 957  Boris Marđonović.

 

We help you find, choose & book best dentists in Montenegro. Easy & Free.

 

SUPERSMILE DENTISTS

Ulcinj / Ulqin 

Bar

Podgorica


SuperSmile-Montenegro.Dental combines intellectual services, digitalization and marketing in tourism with the LidaMard High Fashion Brand in Ulcinj.