SuperSmile Standardi i Koronavirus

SuperSmile Standardi

za prevenciju od koronavirusa

Naši stomatolozi primjenjuju sljedeće standarde za prevenciju od koronavirusa SARS-CoV-2 koji izaziva bolest CoViD-19

 1. Dezinfekcija svih prostorija i radnih površina niže opisanim sredstvima i vođenje protokola o čišćenju i dezinfekciji (po mogućnosti od strane autorizovanog servisa i čuvanje certifikata o dezinfekciji)
 2. Dezinfekcija cipela raspršivačem ili antibakterijskim tepihom na ulazu u Ordinacju rastvorom Natrium Hypochloride-a od 5%, nazuvanje medicinskih navlaka za cipele (nazuvica). Obavezno pranje ruku i/ili dezinfekcija antiseptikom na bazi 70% Etanola ili 0,5% vodonik peroksida za sve zaposlene i pacijente (po mogućnosti bezkontaktnim dispenzerom)
 3. Obavezno presvlačenje zaposlenih, odlaganje odjeće, nakita, prstenja i satova u posebnoj prostoriji i oblačenje medicinske zaštitne odjeće za terapeute i asistente (m/ž)
 4. Ograničavanje broja osoba u čekaonici radi izbjegavanja izloženosti, distanca od najmanje 1m između pacijenata i minimizacija kontakata sa površinama Ordinacije
 5. Posteri na javnim mjestima sa vizuelnim podsjetnicima i pitanjima koja upućuju pacijente na higijenu ruku, respiratornu higijenu (manire prilikom kašljanja i kihanja) i uputstva u kojim situacijama treba da obavijeste zdravstvene radnike o eventualnim simptomima
 6. Provjera (po potrebi) temperature pacijenata infracrvenim termometrom
 7. Izjava pacijenta da nije boravio u zaraženim područjima u posljednjih 14 dana, imao kontakte sa osobom kojoj je potvrđen koronavirus ili se sumnja da je pozitivan na CoViD-19 ili se nalazi pod mjerama samoizolacije/karantina, kao i da li je imao povišenu temperaturu iznad 38 stepeni Celzijusa u posljednjih 14 dana, simptome novonastalog kašlja ili kratkoću daha u protekli 14 dana
 8. Dopuna sistematizacije radnih mjesta, uvođenje dodatnih protokola za čišnjenje i dezinfekciju opreme i tačaka frekventnog dodira uz pomoć profesionalne hemije (po mogućnosti sa tehničkim listom certifikovanog tijela) i vođenje check liste za čišćenje i dezinfekciju sljedećih površina i predmeta: podova, stolova i radnih površina, stolica sa čvrstim naslonom, kvaki od vrata, ručki, prekidača za svjetlo, fiksnih i mobilnih telefona, daljinskih upravljača, tastatura, toaleta, slavina i sudopera, kao i protokola za tretman, pranje i sterilizaciju medicinskog rublja.
 9. Temeljno čišćenje površina vodom i deterdžentom i nanošenje dezinfekcijskih sredstava poput natrijum- hipohlorida 0,5% ili etanola 70%). Propisno odlaganje medicinskog otpada i materijala koji su bili u dodiru sa krvlju ili tjelesnim tečnostima (čuvanje 72 h). Dispozicija zatvorenih kanti za smeće u svim prostorijama i otvoren pristup sredstvima za čišćenje i dezinfekciju.
 10. Istaknut administrativni i higijenski postupak za slučaj pojave osobe sa simptomima ili indikovanim rizikom od kontaminacije koronavirusom
 11. Jednokratne presvlake za stomatološku stolicu ili dezinfekcija alkoholom (Etanol 70% ili Vodonik peroksid 0,5%)
 12. Autoklav sterilizacija instrumenata i opreme sa sljedivim protokolom uključujući medicinski tekstil za višekratnu upotrebu
 13. Koferdam ili optradam zaštita usne duplje radi obezbjeđivanja potpuno aseptičnih uslova rada i/ili tretiranje Chlor Hexidine-om od 0,2% sa CPC od 0,12% prije i nakon tretmana
 14. Obavezno nošenje zaštitnih naočara za pacijente 
 15. Zabrana upotrebe klima uređaja sa ventilacijom, ventilatora i usisivača, obavezno provjetravanje prostorija ili upotreba UV lampi za sterilizaciju vazduha dokle god traje pandemija
 16. Stroge mjere samozaštite personala uključujući pomenutu separaciju odjeće, nošenje medicinskih rukavica, maski sa FFP3 ili P100 oznakom, zaštitnih naočara koje dihtuju i vizira, zabrana nošenja nakita i obavezna dezinfekcija ruku nakon svakog pacijenta i kontakta sa novcem odnosno stvarima koje nisu prošle higijenski protokol
 17. Podjela SuperSmile uputstva pacijentima za: 
Download
Zvanične preporuke Stomatološke komore Crne Gore
StomKom_LicnaZastita.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB

Ko ispunjava SUPERSMILE standarde u Crnoj Gori?

Pronađite ovdje stomatologe koji ispunjavaju SuperSmile standarde klikom na gornju fotografiju ili ovaj link.


Zaštitne maske i oprema

Nose ih samo pacijenti sa simptomima kašlja i kijanja i personal koji ih njeguje

Primjeri lične zaštitne opreme za COVID-19

Medicinska zaštitna oprema

Bira se u zavisnosti od rizika izloženosti i predviđenog stepena kontakta sa krvlju, tjelesnim tečnostima, respiratornim kapljicama i/ili kožom oboljelih.

Download
Prevencija i kontrola infekcije novim koronavirusom CoViD-19
Pogledajte ovdje Standardne mjere opreza, mjere predostrožnosti vezane za prenos & specijalne preporuke za COVID-19 Svjetske zdravstvene organizacije.
WHO_IPC_COVID_FINAL.02.03.20.V2_Module3.
Adobe Acrobat Document 1.6 MB

maniri respiratorne higijene

Procedure i maniri respiratorne higijene

 

•Okrenite glavu kada kašljete ili kijate

•Pokrijte nos i usta maramicom

•Ukoliko je maramica iskorišćena odmah je bacite u đubre

•Ukoliko nemate maramicu, kijajte i kašljite u rukav (u predjelu lakta)

•Operite ruke sapunom i vodom ili sredstvima na bazi alkohola


Dekontaminacija

Dekontaminacijom uklanjamo prljavštinu i patogene mikroorganizme sa predmeta tako da su sigurni za rukovanje i podložni daljoj obradi, upotrebi ili odbacivanju. Kliknite ovdje za uputstvo Svjetske zdravstvene organizacije.Zadržavanje virusa na površinama

Download
Zvanično istraživanje SARS-CoV-2
Postojanost koronavirusa na neživim površinama i njihova inaktivacija biocidnim agensima
Zvanicno-istrazivanje_2020_PIIS019567012
Adobe Acrobat Document 267.2 KB

Budite odgovorni!


Sredstva za dezinfekciju

Preporuke Medicinskog fakulteta za izradu sredstava za dezinfekciju

Stanje: 3/21/2020

 

(Referenca : https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf)

 

IZVOR: MEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA

 

Najefikasniji proizvodi su:

 

70% etanol – pravi se od 67g (73mL) 96% etanola + 33g (27mL) prokuhane i ohlađene vode ili destilovane vode. Voda mora biti hladna, jer će u suprotnom pri mješanju ispariti etanol i dobićemo nižu koncentraciju koja neće ostvariti efekat dezinfekcije.

Korona virus se uništava u roku od 1 minut.

Napominjemo da rakija nije sredstvo za dezinfekciju površina i ruku, jer sadrži 40-50% alkohola. Ta koncentracija neće dovesti do ubijanja virusa.

 

Kako WHO daje preporuke da su maramice sa 70% alkoholom najefikasnije za dezinfekciju i ruku i površina, preporučujemo da se uzmu obični papirni obrusi (kuhinjski ili obične papirne maramice) i nakvase sa 70% alkoholom. Ovo treba čuvati u kutijama/ambalaži koje su nepropusne.

 

Deterdženti za suđe ili za veš, kao i šamponi za kosu – svi su vrlo efikasni kao sredstva za dezinfekciju površina, jer natrijum-lauril-sulfat ovdje ostvaruje dezinfekciju, a on je sastojak svih ovih proizvoda. Dobri su za dezinfekciju porvšina. Nakon 2-3 minuta porvšine isprati sa vodom.

 

Natrijum-hipohlorit NaOCl (Domestos, Varikina) – pomješati 1:50, tj. 1mL Na-hipohlorita sa 50 mL vode ili prema uputstvu na ambalaži (20 mL Domestosa ili Varikine + 980 mL vode) – vrlo je efikasan za dezinfekciju površina, a dokazano je od strane Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) da je već u koncentraciji od 0,1% efikasan u uništavanju virusa COVID-19. Korona virus se uništava u roku od 5 minuta.

Oprez pri izradi ove mješavine, jer usljed isparljivosti natrijum-hipohlorit nagriza disajne puteve. Koristiti hladnu vodu kako bi se smanjilo isparavanje. Rastvor se pravi svjež i kao takav koristi (jednom dnevno). Za dezinfekciju hodnika, stubišta i slično, doza se mora povećati za 50%:

 

30 mL Varikine ili Domestosa pomješati sa 980 mL (oko 1L) vode. Prije korišćenja rastvor se mora dobro promješati.

 

0,5% vodonik peroksid – napraviti od 3% vodonik-peroksida:

20 mL 3% vodonik-peroksida i pomješati sa 80 mL prokuhane i ohlađene vode ili

bočicu od 100 mL 3% vodonik-peroksida i razblažiti sa vodom (prokuhane i ohlađene) do 0,5L. Ovaj rastvor može i za dezinfekciju ruku i površina.

 

Benzalkonijum-hlorid (Asepsol) – rastvor 0,1% se dobija rastvaranjem 20mL asepsola u 980mL vode. Ova koncentracija se koristi za dezinfekciju ruku i porvšina. Efikasan je za dezinfekciju, ali najslabiji od svih prethodno navedenih za uništavanje korona virusa.

 

Pored ovih sredstava, kao dezinficijensi za uništavanje korona virusa djeluju još i:

 

povidon-jod 10%

izopropanol

natrijum-hlorit (NaClO2)

formaldehid

 

Zaključak:

 

Istraživanjem je pokazano da se srodni virusi (SARS, MERS HCoV) virusu SARS-CoV-2 mogu zadržati na površinama kao što su metal, staklo, plastika do 9 dana, ali se mogu efikasno inaktivisati dezinfekcijom ovih površina sa 62-71% etanolom, domestosom, varikinom (0,5% :50), 0,5% vodonik peroksidom ili 0,1% natrijum-hloritom u toku 1 minute.

 

Drugi biocidni agensi kao što je 0,05-0,2% benzalkonijum-hlorid ili 0,02% hlor-heksidin-diglukonat su manje efikasni.

 

(Referenca https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463)

 

Preporuka apotekama za magistralnu izradu sredstva za dezinfekciju

(referenca https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144054/)

 

Formulacija I

Uliti u tikvicu od 1000 mL:

     etanol 96% v/v,            833,3 mL

     H202 3%,                      41,7 mL

     glicerol 98%,                14,5 mL

 

Tikvicu dopuniti do 1000 mL sa destilovanom vodom ili vodom koja je prokuhana (ključala 5 minuta) i ohlađena.

(Koncentracija etanola 80% v/v, glicerola 1,45% v/ , vodikovog peroksida (H202) 0,125% v/v).

 

Formulacija II

Ulijte u tikvicu od 1000 mL:

     izopropil alkohol (čistoće 99,8%),        751,5 mL

     H202 3%,                                              41,7 mL

     glicerol 98%,                                        14,5 mL

 

Tikvicu dopuniti do 1000 mL destilovanom vodom ili vodom koja je prokuhana i ohlađena.

 

Treba koristiti samo reagense farmakopejske kvalitete, a ne proizvode tehničkog stepena. Koncentracija izopropilnog alkohola 75% v/v, glicerola 1,45% v/v, vodikovog peroksida   0,125% v/v.

 

Pripremu sredstava za dezinfekciju ruku i površina možete pogledati i u prilogu RTRS-a: https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=375551.Preporuke za pripremu hrane

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE

 

Deset pravila za pripremanje bezbjedne hrane:

 

1. ODABRATI BEZBJEDAN POSTUPAK OBRADE

 Poslije pranja ruku namirnice detaljno oprati pod mlazom higijenski ispravne tekuće vode. Da bi se spriječio prenos mikroorganizama na hranu sa osobe koja je priprema, osobe koje su bolesne ili imaju rane na rukama, NE smiju pripremati hranu. Prilikom pripreme hrane NE kašljati/kijati blizu hrane, NE dirati nos, usta ili kosu, a ukoliko se to uradi neophodno je DOBRO OPRATI RUKE nakon toga.

 

2. BRIŽLJIVA I TEMELJNA TERMIČKA OBRADA

Dobro termički obradite hranu (SKUVAJTE, ISPECITE, ISPRŽITE) posebno meso, živinu, plodove mora i jaja. Ne konzumirati “živa” jaja niti proizvode od “živih” jaja koji se naknadno ne obrađuju na toploti. Takođe ne koristiti jaja sa oštećenom ljuskom. Dobro termički obrađeno meso i živina koji su spremni za bezbjedno konzumiranje ne smiju imati crvenkasto- ružičastu boju (ne smiju biti “živi” tj. termički nedovoljno obrađeni).

 

3. PRIPREMLJENU HRANU ODMAH JESTI

 Pošto je hrana glavni put prenosa raznih mikroorganizama, treba odabrati hranu koja je bezbjedno pripremljena tj. dobro termički obrađena i konzumirati je ubrzo poslije pripreme.

 

4. TERMIČKI OBRAĐENU HRANU BRIŽLJIVO ČUVATI

 Ako se odmah nakon termičke pripreme hrana ne servira, onda se mora održavati vrelom (na temperaturi iznad 60°C) sve do momenta serviranja ili se mora čuvati u frižideru (ispod 5°C).

Mikroorganizmi se najlakše razmnožavaju kad imaju povoljne uslove, a to su:

    Toplota – najpovoljnija temperatura je 37°C (zato se trovanja najčešće događaju Ijeti)

    Vlaga – posebno za rizičnu hranu (meso, jaja, sladoled, mlijeko, majonez, sos i sl.)

    Vrijeme – mikroorganizmi moraju imati vremena da se na toploti razvijajn i razmnožavaju.

 

5. TEMELJNO PODGRIJATI KUVANU HRANU

Podgrijevanje i hlađenje hrane treba da bude brzo sprovedeno na odgovarajućoj temperaturi (kako bi se izbjegla zona ”opasne” temperature od 5 do 60°C na kojoj hrana ne smije duže da stoji).

Ako podgrijavate hranu preostalu od prethodnog obroka, istu morate temeljno i brzo podgrijati, što podrazumijeva da hrana proključa, uz miješanje.

 

6. SPRIJEČITI KONTAKT SIROVIH NAMIRNICA I TERMIČKI OBRAĐENE HRANE

 Treba odvojiti sirovo meso, živinu i plodove mora od druge hrane. Poseban pribor i kuhinjsko posuđe, kao i noževe i daske za rezanje, treba koristiti za pripremanje sirove hrane, a poseban pribor za termički obrađenu hranu (kuvanu, pečenu, prženu). Čuvati hranu u posebnim posudama sa poklopcem da se izbjegne kontakt sirove i već pripremljene (termički obrađene) hrane. U frižideru sirove namirnice čuvajte na najdonjoj pregradi da bi se spriječilo eventualno kapanje po ostaloj hrani.

 

7.  ČESTO PRANJE RUKU

Jedna od najznačajnijih preventivnih mjera za većinu zaraznih bolesti jeste temeljno i često pranje ruku:

    prije uzimanja hrane,

    tokom pripreme hrane,

    nakon upotrebe toaleta,

    nakon rukovanja s otpadom,

    nakon korišćenja maramica za brisanje nosa,

    nakon diranja sirove hrane,

    nakon diranja lica, usta, nosa, kose ako pripremate hranu.

Ruke se moraju prati: sapunom i toplom vodom, ne treba ih brisati zajedničkim peškirom.

Ukoliko niste u prilici da ruke operete sapunom i vodom, očistite ih maramicama koje sadrže alkohol – ovo je djelotvorno samo kada ruke nijesu vidljivo zaprljane, na taj način će se ukloniti potencijalno infektivni uzročnici sa kože i spriječiti prenos bolesti.

 

8. BESPREKORNA ČISTOĆA KUHINJSKOG PRIBORA

 Sve radne površine u kuhinji moraju da budu dobro oprane i čiste prije upotrebe. Važno je čistiti i prati prostorije u kojima se čuva i priprema hrana. Važno je pravilno odlaganje otpadaka u vreće i kante za smeće. Otpaci se ne smiju skupljati u blizini hrane. Prljavi i čisti dio kuhinje moraju biti odvojeni da se ne bi termički obrađena hrana zagadila (izbjeći ukrštenu kontaminaciju).

 

9. ZAŠTITA HRANE OD PRISTUPA INSEKATA, GLODARA I DRUGIH ŽIVOTINJA

Potrebno je zaštititi kuhinjske površine i hranu od insekata, kućnih ljubimaca i drugih životinja.

Potrebno je i higijensko čišćenje i dezinfekcija prostorija, povremeno dezinsekcija (uništavanje insekata) i deratizacija (uništavanje miševa i ostalih glodara).

 

10. KORIŠĆENJE HIGIJENSKI ISPRAVNE VODE

 Važno je da se u pripremi hrane kao i za pranje životnih namirnica koristi higijenski ispravna voda (voda za piće).

Write a comment

Comments: 0

CONTACT US: 

Mob/Viber/WhatsApp: +382 (0)69 202 957 | supersmilemontenegro@gmail.com

MONTENEGRO | ULCINJ 85360 - Pinješ, Kosovska 10 

LidaMard-HFA_Logo_White

 

SuperSmile-Montenegro is owned by the High Fashion brand LidaMard.

Our second brand provides intellectual services, digitalization and marketing.