Impressum

EDITOR UREDNIK

Boris Marđonović , SuperSmile Manager

Mob/Viber/WhatsApp: +382 (0)69 202 957

Email: boris.mardjonovic@gmail.com

 

OWNER | DIRECTOR

VLASNICA I DIREKTORICA

Lida Marđonović, High Fashion Master 

Mob/Viber/WhatsApp: +382 (0)69 53 52 52

Email: lida.mardjonovic@gmail.com

 

ADDRESS | ADRESA 

Kotor 85330 ׀ Crna Gora

Ljuta, Trg Sv. Petra 1

 

Ulqin/Ulcinj 85360 | Crna Gora

Pinješ, Kosovska 10

 

CONTACTS KONTAKTI 

Tel/Fax: Ulqin/Ulcinj +382 (0)30 411 215

Mob: 00382 69 202 957 Boris M.

Mob: 00382 69 53 52 52 Lida M.

Website: www.supersmile-montenegro.com

Facebook: SuperSmileMontenegro

 

FULL COMPANY NAME ׀ PUNI NAZIV FIRME

Modni krojački atelje LidaMard.me Doo ׀ Fashion Tailoring Atelier LidaMard.me Ltd 

Rrobaqepëse Atelier LidaMard.me Sh.a.k. ׀ Maßatelier LidaMard.me GmbH

 

Šifra djelatnosti: 1413 Preduzeće za proizvodnju ostale odjeće i specijalizovane dizajnerske djelatnosti „Modni krojački atelje LidaMard.me“ doo Kotor ׀

Šifra djelatnosti: 7022 Konsultantske djelatnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Registration date | Datum registracije: 17.07.2013.

PIN | PIB: 02944308

Bank Account | Žiro račun: 520-14002-70 Hipotekarna banka ׀ IBAN: ME25520042000000108167 ׀ SWIFT: HBBAMEPG

 

BRANDS

LidaMard | High Fashion Atelier

SuperSmile-Montenegro | Dental Tourism Management Agency

 

 

 

DESIGN | DIZAJN  

Boris Marđonović

  

Opomene bez prethodnog kontakta

Ukoliko sadržaj ili otvaranje ovih stranica povrijedi tuđa prava odnosno prava trećih lica ili zakonske odredbe, molimo Vas da nam dostavite odgovarajuće obavještenje bez automatskog zahtjeva za obeštećenjem.

Garantujemo da ćemo sve prigovore, koji su s pravom podneseni, ukloniti odmah sa našeg web sajta i da neće biti potrebe za iniciranje pravnih instrumenata. Ipak, ukoliko pokrenete zahtjev za nadoknadu troškova a da nas prethodno niste kontaktirali, mi ćemo ga u potpunosti odbaciti i možda pokrenuti protivtužbu zbog povrede gorenavedenih odredbi.

 

Odgovornost za eksterne linkove

Modni krojački atelje LidaMard.me pažljivo bira sadržaje linkovanih stranica ali nema nikakvog uticaja na njihovo oblikovanje. Zato se uprkos strogoj kontroli izričito ograđujemo i distanciramo od odgovornosti za sve sadržaje eksternih linkova na ovoj web stranici. Za njih su isključivo odgovorni njihovi administratori.

Ova izjava se odnosi na sve linkove na ovoj web stranici kao i na sve sadržaje stranica prema kojima vode ovdje vidljivi baneri, batoni i linkovi.

CONTACT US: 

Mob/Viber/WhatsApp: +382 (0)69 202 957 | supersmilemontenegro@gmail.com

MONTENEGRO | ULCINJ 85360 - Pinješ, Kosovska 10 

LidaMard-HFA_Logo_White

 

SuperSmile-Montenegro is owned by the High Fashion brand LidaMard.

Our second brand provides intellectual services, digitalization and marketing.